Oprogramowanie do zarządzania testami usprawniające proces testowania

Zarządzaj przypadkami testowymi

Twórz zagnieżdżone zestawy testów z warunkiem wstępnym i warunkiem końcowym.

Wykonaj przebiegi testowe

Z łatwością twórz przebiegi testowe i z łatwością rejestruj pozytywne wyniki i niepowodzenia przypadków testowych.

Pola niestandardowe

Dodaj niestandardowe pola, aby lepiej zarządzać przypadkami testowymi, planami testów i przebiegami testów.

Integracja ze Slackiem

Zintegruj się ze Slackiem i otrzymuj raporty i informacje bezpośrednio na swoim kanale.

Integracja z GitHubem

Jeśli test się nie powiedzie, utwórz problem bezpośrednio w GitHub, podając wszystkie niezbędne szczegóły.

Szyfrowanie od końca do końca

Każde połączenie z neetoTestify jest szyfrowane za pomocą protokołu SSL zarówno dla agentów, jak i klientów.

Zaloguj się przez Google

Zmuś wszystkich swoich agentów do logowania się przy użyciu loginu Google i zwiększ bezpieczeństwo swojej organizacji.

Za każdym razem sprawdzaj hasło jednorazowe

Bezpieczeństwo jest dodatkowo wzmacniane poprzez proszenie agentów o wprowadzenie hasła jednorazowego przy każdym logowaniu.

Gotowy żeby zacząć?