Zobacz, jak Twoi użytkownicy korzystają z Twojego oprogramowania w rzeczywistości

Powtórki sesji

Obejrzyj powtórki, aby zobaczyć, jak Twoi użytkownicy widzą i korzystają z aplikacji.

Szczegóły przeglądarki

Zobacz wszystkie informacje związane z przeglądarką o Twoich użytkownikach.

Zajęcia

Zobacz wszystkie działania użytkowników, w tym wszystkie wykonane żądania GET i POST.

Pomiń nieaktywne części

Domyślnie pomijaj fragmenty filmów, gdy użytkownik nic nie robi.

Szyfrowanie od końca do końca

Pełna aplikacja działa w oparciu o protokół SSL, zapewniając bezpieczeństwo Twoich danych.

Zaloguj się przez Google

Zmuś wszystkich członków swojego zespołu do logowania się za pomocą Google i zwiększ bezpieczeństwo swojej organizacji.

Za każdym razem sprawdzaj hasło jednorazowe

Bezpieczeństwo jest dodatkowo wzmacniane poprzez proszenie użytkowników o wprowadzenie hasła jednorazowego przy każdym logowaniu.

Gotowy żeby zacząć?