Twórz quizy w ciągu kilku minut

Losuj opcje

Przed każdym przystąpieniem do quizu przedstawiaj wybory w losowej kolejności.

Losuj pytania

Zadawaj pytania w losowej kolejności za każdym razem, gdy rozwiązujesz quiz.

Utrzymać wynik

Rejestruj liczbę pytań, na które kandydat odpowiedział poprawnie.

Natychmiastowa odpowiedz

Natychmiast przekaż użytkownikowi informację zwrotną, czy odpowiedź była prawidłowa.

Opóźniona informacja zwrotna

Na koniec quizu użytkownik będzie wiedział, ile odpowiedzi było prawidłowych.

Obsługuje zdjęcia

Dodaj zdjęcia wraz z pytaniem lub wyborem.

Wyłącz opcję Kopiuj wklej

W przypadku quizów związanych z programowaniem wyłącz opcję kopiowania i wklejania.

Pełny ekran

Aby programować quizy, włącz tryb pełnoekranowy.

Gotowy żeby zacząć?