Zobacz zamieszanie na własne oczy, obserwując, co ich dezorientuje

Przypisz zadania

Zadaniem może być wszystko, co jest wykonywane w Twojej firmie.

Obejrzyj Zamieszanie

Nagranie wideo będzie zawierać zarówno dźwięk, jak i obraz, którego doświadcza użytkownik.

Ulepsz UX i projekt

Na podstawie wyników ulepsz UX i Design.

Udostępnij nagrania

Zaproś członków swojego zespołu i obejrzyj nagranie, aby uczyć się i doskonalić.

Szyfrowanie od końca do końca

Każde połączenie z neetoInvisible jest szyfrowane protokołem SSL zarówno dla agentów, jak i klientów.

Zaloguj się przez Google

Zmuś wszystkich swoich agentów do logowania się przy użyciu loginu Google i zwiększ bezpieczeństwo swojej organizacji.

Za każdym razem sprawdzaj hasło jednorazowe

Bezpieczeństwo jest dodatkowo wzmacniane poprzez proszenie agentów o wprowadzenie hasła jednorazowego przy każdym logowaniu.

Gotowy żeby zacząć?