Pełna historia czatu

neetoChat będzie prowadzić pełny rejestr całej komunikacji pomiędzy Tobą a klientami. Możesz odwoływać się do poprzednich rozmów, aby uzyskać istotne informacje potrzebne do zapewnienia jakości, szkoleń i rozpatrywania skarg lub wątpliwości klientów.

Pełna historia czatu

Dlaczego pełna historia czatu jest ważna?

Dostęp do historii czatów pozwala na przeglądanie wcześniejszych rozmów, odwoływanie się do konkretnych szczegółów i zachowanie ciągłości konwersacji. Jest to także nieocenione źródło informacji na temat obsługi klienta, rozstrzygania sporów i audytu.

Czy można wyeksportować pełną historię czatów?

Tak, możesz pobrać transkrypcję czatu w formacie pdf. Jest to cenne przy archiwizacji danych czatów i integracji ich z innymi systemami.

Gotowy żeby zacząć?

Wypróbuj ZA DARMO